web
analytics

DOĞU VE BATI TÜRKLÜĞÜNÜN ORTAK TARİHİ DEVİRLERİ VE MÜNASEBETLERİ

 I. OSMANLI – AZERBAYCAN DEVLETLERİ: TARİHİ MÜNASEBETLER

(Osmanlı ve Azerbaycan Coğrafyasında Kurulan Devletlerarası Münasebetleri)

 • Osmanlı – Akkoyunlu Münasebetleri
 • Osmanlı – Karakoyunlu Münasebetleri
 • Osmanlı – Safevi Münasebetleri
 • Osmanlıların Doğu – Safevilerin Batı Siyaseti
 • Doğu – Batı Ekseninde Askeri Seferler
II. OSMANLI – AZERBAYCAN DEVLETLERİ: ETKİLEŞİM VE ORTAK DEĞERLER
 • Doğu- Batı Türklüğü
 • Azerbaycan ve Osmanlı Coğrafyasında Türkmen Aşiretleri
 • Doğu Batı Ekseninde Göçler
 • İlim, Bilim, Din
 • Edebî, Askeri ve Siyasî Şahsiyetler
 • Tasavvufî Akımlar Ve Tarikatlar
 • Destanlar, Masallar, Efsaneler, Mitler
 • Ticaret ve Ticaret Yolları
 • Siyasi ve Sosyal Hayatta Kadınlar
III.OSMANLI ARAŞTIRMALARI
 • Osmanlı ve Etrafındaki Dünya
 • Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
 • Denizlerde ve Karada Osmanlı Askeri Faaliyetleri
 • Osmanlıda Sosyal Hayat
 • Osmanlı Ekonomisi
 • İskân ve Nüfus Hareketleri

(Bu alt başlıkların dışında Osmanlı Araştırmalarıyla ilgili gelebilecek olan tebliğler kongre bilim kurulunun değerlendirmesi sonucunda sempozyuma kabul edilebilecektir.

Print Friendly, PDF & Email